Polykarbonáty a ich použitie v praxi

Komôrkové polykarbonátové platne sa vo významnej miere používajú ako stavebný materiál, hlavne pri potrebe zníženia únikov tepla, nakoľko má vysoké tepelnoizolačné vlastnosti.

Vonkajšie použitie

 • bočné steny
 • zastrešenie prístreškov
 • strešné okná vo výrobných halách
 • zastrešenie sklenených konštrukcií
 • zimné záhrady
 • skleníky
 • výplň okenných konštrukcií

Vnútorné použitie

 • falošné stropy
 • priečky
 • vnútorné presklenie
 • interiéry

Materiál je použiteľný v priemyselných a hospodárskych objektoch, ako aj v objektoch občianskej vybavenosti. Vzhľadom na vysokú pevnosť, nízku hmotnosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti sa môže použiť v nových stavbách, ako aj pri renováciách. Na polykarbonátové platne vydal Technický a skúšobný ústav v Bratislave technické osvedčenie.